Galerija

Dobro došli u galeriju naših proizvoda. Za veću sliku kliknite na postojeću sliku uređaja.

 

                                                                  

DIREKTNA TROFAZNA BROJILA

DB2 Direktno trofazno brojilo

               

Kratak pregled

Katalog

 

 

DIREKTNE TROFAZNE MERNE GRUPE

DB2 MG Direktna trofazna merna grupa -višefunkcijsko trofazno digitalno brojilo

               

 

Kratak pregled

Katalog

TRANSFORMATORSKA TROFAZNA BROJILA

 

DMG2 5(5)A Transformatorsko trofazno brojilo aktivne energije

 

DMG2 5(5)R Transformatorsko trofazno brojilo reaktivne energije

         

    

Kratak pregled 

Katalog DMG2 5(5)A

Katalog DMG2 5(5)R

                                                                                                                                                                   

TRANSFORMATORSKE TROFAZNE MERNE GRUPE

DMG2  Transformatorska trofazna merna grupa 

DMG1  Precizna transformatorska merna grupa

  

Kratak pregled  

Katalog DMG2

Katalog DMG1

 

 

SISTEMI ZA ZBIRNO MERENJE ENERGIJE I JEDINSTVENO MERENJE MAKSIMUMA SREDNJE SNAGE

 

DMG1 LOK ZBIR Sistem za zbirno merenje energije i jedinstveno merenje maksimuma snage lokalno raspoređenih brojila

Kratak pregled     Katalog

DMG1 REG ZBIR Daljinski sistem sa registracijom  profila snage  za zbirno merenje energije i jedinstveno merenje maksimuma snage

Kratak pregled   Katalog

 

 

MONOFAZNA BROJILA I MERNE GRUPE

DB2M familija monofaznih brojila: 

- Direktna brojila DB2M

- Direktne merne grupe DB2M MG

- Transformatorska brojila

DB2M 5 (5) A

 - Transformatorske merne grupe DB2M MG US 5 (5) A

 

Kratak pregled

Katalozi: 

DB2M , DB2M MG , DB2M 5 (5) A

DB2M MG US 5 (5) A

 

 

UKLOPNE NAPRAVE

MS1 Digitalni uklopni časovnik

DP1 F Digitalni MTK prijemnik

DP1 F  US Digitalni MTK prijemnik sa funkcijom uklopnog časovnika

Kratak pregled

Katalozi:

MS1 digitalni uklopni časovnik DP1 F Digitalni MTK prijemnik  DP1 F US Digitalni MTK prijemnik sa funkcijom uklopnog časovnika

 

 OPREMA ZA ISPITIVANJE I OVERU BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE I UKLOPNIH ČASOVNIKA

 

MTS1 Automatska baždarnica za brojila električne energije

SCTS1 Automatska baždarnica za uklopne časovnike

                   

                                   

Kratak pregled

Katalozi:

MTS1 Automatska baždarnica za brojila električne energije

SCTS1 Automatska baždarnica za uklopne časovnike

 

 

OPREMA ZA ISPITIVANJE MTK PRIJEMNIKA

SLD1 Generator MTK telegrama

LAU1 Lokalna automatika za upravljanje radom emisionog MTK postrojenja

 

Kratak pregled

Katalozi:

SLD1 Generator MTK telegrama

LAU1 Lokalna automatika za upravljanje radom emisionog MTK postrojenja